Apie projektą

 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖS INTEGRACIJOS POLITIKOS LINK: TARPKULTŪRIŲ KOMPETENCIJŲ IR INSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO PLĖTOJIMAS“, PAGAL EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI 2012 M. METINĖ PROGRAMA

 


Projekto tikslas – didinti migracijos ir trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP) integracijos politikos vykdytojų ir kitų, su TŠP integracija susijusių asmenų įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją ir stiprinti įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą, skatinančią veiksmingesnę TŠP integraciją.

 

Projekte įgyvendinamos dviejų tipų veiklos, kompleksiškai papildančios viena kitą:

 

1. Mokymų imigracijos ir TŠP integracijos politikos vykdytojams, darbuotojams ir specialistams, dirbantiems su TŠP integracija susijusiose srityse tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų stiprinimo ir įvairovės valdymo klausimais vykdymas;

 

2. Informavimo ir konsultavimo platformos www.mipas.lt tobulinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelio parengimas.

 

 

WWW.MIPAS.LT  F O R U M A S

 

 

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrių kompetencijų ir institucinio bendradarbiavimo plėtojimas“, pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinė programa, Lygių galimybių plėtros centras ir VšĮ „Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM“ internetinėje svetainėje www.mipas.lt sukūrė interaktyvų forumą, skirtą trečiųjų šalių piliečių imigracijos ir integracijos srityje dirbančioms institucijoms bei suinteresuotiems asmenims. Papildomai, www.mipas.lt suteiks galimybę interaktyviai dalyvauti forumo diskusijose trečiųjų šalių piliečiams.

 

WWW.MIPAS.LT forumą sudaro šios pagrindinės temos:

 

1. Suinteresuotų institucijų / organizacijų /asmenų FORUMAS

 

  • Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba
  • Problemos ir iššūkiai įgyvendinant projektus pagal EIF
  • Imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos politika Lietuvoje
  • Virtualios konsultacijos suinteresuotoms institucijoms / organizacijoms / asmenims
  • Gerosios praktikos trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje
  • Kitos diskusijos

 

2. Imigrantų FORUMAS

 

  • Trečiųjų šalių piliečių integracijos infrastruktūra: migrantų centrai, nevyriausybinių organizacijų veikla, teikiamos paslaugos, kt.
  • Renginių kalendorius, renginių aprašymai ir atsiliepimai, nuotraukos
  • Diskusijos įvairiomis temomis: užsieniečių imigracijos ir integracijos patirtys, problemos ir jų sprendimo būdai 
  • Virtualios konsultacijos trečiųjų šalių piliečiams

 

Visi, norintys prisijungti prie www.mipas.lt forumo, prašome registruotis: http://mipas.lt/forumas

 

Dėl informacijos, susijusios su www.mipas.lt forumu, kreiptis:

Karolis Žibas

www.mipas.lt forumo koordinatorius

Telefonas: (8-5) 2722063

El. paštas: karolis@ces.lt