Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę

Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę

Projektai | 2014 - 2015

Šis projektas prisideda prie naujai atvykusių į Lietuvą skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ar etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo. Trečiųjų šalių piliečiai - tai asmenys, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, t.y. neturi Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės.


Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Projektai | 2014 - 2015

Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į 1) integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio dokumento poreikį, 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaires, 3) buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir 4) migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.


Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

Projektai | 2014 - 2015

Projekto tikslas – sukurti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, darbo imigracijos politiką ir darbo migracijos procesus. Atsižvelgiant į projekto tikslą iškeltas uždavinys: pasitelkus teorines prieigas ir empirinį tyrimą atskleisti Lietuvos darbo imigracijos (politikos) ypatumus, ištirti darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygas, visuomenės nuostatas Lietuvoje dirbančių trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu ir parengti rodiklių sąvadą, skirtą vertinti darbo migracijos procesus.


TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS Į VERSLĄ: POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ DERMĖ

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS Į VERSLĄ: POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ DERMĖ

Projektai | 2014 - 2014

Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracija į verslą: poreikių ir galimybių dermė“, vykdomo Tauragės verslo informacinio centro, tikslas – išsiaiškinti pagrindines problemas ir galimybes, trečiųjų šalių piliečiams, kuriant verslą Lietuvoje, nes pastarieji susiduria su daugeliu problemų, ieškant verslo partnerių, susigaudant įstatymuose ir naujoje aplinkoje. Projekto metu buvo atliktas tyrimas, parengta
metodika bei lobistinė strategija – tokiu būdu padidinta galimybė kitų šalių piliečiams įsitvirtinti Lietuvoje, plėtoti verslą bei gerinti gyvenimo sąlygas ir nesijausti svetimu naujoje aplinkoje.