Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus  Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus
2013 - 2014

Siekdami padidinti projekto dalyvių motyvaciją mokytis nelengvos lietuvių kalbos bei mokymo(si) procesą užimtiems žmonėms padaryti patrauklų, parengėme lietuvių kalbos formalaus auditorinio mokymo programą, sudarytą iš atskirų realaus gyvenimo situacijas imituojančių modulių bei paremtą šių situacijų simuliavimo metodika. Neformalaus praktinio mokymo metu taikysime kalbos klubo-kavinės metodiką, kuri iš vienos pusės padės gerinti komunikacinius besimokančiųjų gebėjimus, jos neformali aplinka sumažins kultūrinius ir asmeninius barjerus, o iš kitos pusės - panaudojant įgytus kalbėjimo lietuvių kalba įgūdžius, suteiks galimybę besimokantiesiems pristatyti savo šalių kultūrą ir papročius bei padiskutuoti apie jiems rūpimas Lietuvos aktualijas. Šie mokymo metodai SIH yra išbandyti ir patikrinti, mokymuose, paremtuose šia metodika, besimokantieji paprastai pasiekia puikių rezultatų.
Naudodamiesi jau įgyvendintų projektų ir savo partnerių iš kitų Europos šalių, turinčių ilgametes migrantų integracijos tradicijas, patirtimi, rengiame pilietinio orientavimo(si) mokymo programą, kurios apimtis ir turinys yra orientuoti ne tik į žinių perteikimą, bet ir į praktinių įgūdžių ir gebėjimų formavimą. Programoje numatytas ekskursijas, pažintinius vizitus, renginius stengiamės parinkti tikslingai – jais siekiame užtikrinti praktinį įgytų žinių pritaikomumą ir įtvirtinimą realiose gyvenimiškose situacijose.
 
Lietuvių kalbos mokymų organizavimas
 

Formalus auditorinis mokymas vyks keturis trimestrus. Kiekvienas trimestras apims 42 val. Per visą mokymo(si) laikotarpį bus išdėstytas lietuvių kalbos kursas nuo A1.1 iki A1.4 lygio, kurio pabaigoje besimokantieji, remiantis Europos kalbų metmenų reikalavimais, bus įgiję visus A1 lygio lietuvių kalbos įgūdžius.

Kiekviena mokymo grupė bus sudaryta iš 10 asmenų. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę po 2 val. pagal iš anksto parengtą tvarkaraštį, suderintą su besimokančiais. Kiekvieno trimestro pabaigoje bus atliekamas įgytų įgūdžių vertinimo testas. Po testo vyks apibendrinamoji pamoka, skirta besimokančiųjų refleksijai į praeitą kursą ir testo rezultatus.
 

Neformalus praktinis mokymas -  kalbinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai „Klubas-kavinė“ (42 val.) bus organizuojami 3 trimestrus, pradedant nuo antrojo trimestro, kai besimokantieji bus įgiję A1.1 lietuvių kalbos mokėjimo lygį atitinkančius kalbinius įgūdžius

Interaktyvūs susitikimai vyks kas antrą savaitę po 2 val. Jų metu bus taikoma kalbos klubo-kavinės metodika.

Kiekvieną susitikimą užbaigsime aptarimu – refleksija į tos dienos temą bei įgytus naujus įgūdžius.

Kurso pabaigoje bus atliktas besimokančiųjų įsisavintų lietuvių kalbos komunikacinių įgūdžių galutinio vertinimo testas.

Nuoroda
Spausti čia

Organizacijos
Soros International House

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai