TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS Į VERSLĄ: POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ DERMĖ  TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS Į VERSLĄ: POREIKIŲ IR GALIMYBIŲ DERMĖ
2014 - 2014

Projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracija į verslą: poreikių ir galimybių dermė“, vykdomo Tauragės verslo informacinio centro, tikslas – išsiaiškinti pagrindines problemas ir galimybes, trečiųjų šalių piliečiams, kuriant verslą Lietuvoje, nes pastarieji susiduria su daugeliu problemų, ieškant verslo partnerių, susigaudant įstatymuose ir naujoje aplinkoje. Projekto metu buvo atliktas tyrimas, parengta
metodika bei lobistinė strategija – tokiu būdu padidinta galimybė kitų šalių piliečiams įsitvirtinti Lietuvoje, plėtoti verslą bei gerinti gyvenimo sąlygas ir nesijausti svetimu naujoje aplinkoje.


Prisegti dokumentai

Organizacijos
Soros International House

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai