Lietuvos darbo biržos naujienlaiškis

Lietuvos darbo biržos naujienlaiškis

ES projektai | 2014 - 2014

Nuo 2013 m. pavasario Lygių galimybių plėtros centras kartu su Socialinės Partnerystės fondu „Magnum Bonum“ vykdo Europos Inte-gracijos fondo (EIF) remiamą projektą “Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrinių kompetencijų ir institucinio bendra-darbiavimo plėtojimas“. Jo tikslas – veiksmingai vykdyti migrantų –trečiųjų šalių piliečių – integracijos politiką remiantis nediskrimi-navimo ir lygių galimybių principais.


Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės

Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės

ES projektai | 2014 - 2015

Migrantų integracijos politikos indekso1 rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, migrantų politinio dalyvavimo galimybės yra mažesnės negu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Lygiagrečiai suvaržytoms užsieniečių balsavimo teisėms, Lietuvoje, kaip ir kitose Centrinės Europos šalyse, aktyvus imigrantų pilietinis dalyvavimas nėra vertinamas. Nors nuolatiniai gyventojai (ne ES piliečiai) gali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose (šio rodiklio atžvilgiu Lietuva regione pirmauja), laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai negali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose.


Trečiųjų šalių piliečių konsultacinės institucijos Lietuvoje

Trečiųjų šalių piliečių konsultacinės institucijos Lietuvoje

ES projektai | 2014 - 2015

Siekiant pagerinti sąlygas migrantų politiniam dalyvavimui ir pasivyti tokias Europos Sąjungos valstybes nares kaip Vokietija ar Norvegija, Lietuva turi įgyvendinti tinkamas politikos priemones, užtikrinti rinkimų ir politines laisves, įsteigti konsultacines institucijas imigrantams. MIPEX duomenys (2007 ir 2011 m.) parodė, kad priemonės, kuriomis siekiama skatinti migrantų politinį dalyvavimą Lietuvoje, turi būti gerinamos, ypač lyginant su Lietuvoje įgyvendinamomis pilietiškumo ar kovos su diskriminacija politikos priemonėmis.


,,Migration and Human Rights“ – new initiative to ensure migrant rights and dignity

,,Migration and Human Rights“ – new initiative to ensure migrant rights and dignity

LT projektai | 2014 - 2015

At the end of 2014, Lithuanian Red Cross Society (LRCS) started the implementation of a new project „Migration and Human Rights: protection of migrants’ dignity“, that will last fo 18 months and is funded through the NGO Programme Lithuania, funded by EEA Grants. Once all the preparatory work has been done, LRCS will start active implementation of project activities.


Migration and Human Rights

Migration and Human Rights

LT projektai | 2014 - 2015

Public discourse, debating migration, presents the issues mainly from the perspective of the security of the state. Lithuanian society is well informed about the importance and the need to protect the Lithuanian borders from the irregular migrants, however, the information about the need to ensure the human rights and dignity of all these persons is not sufficient. In Lithuania due to the lack of information about the existing issues and the constant criminalistaion of the irregular migrants and their presumed threat, Lithuanian civil society is not empowered to act as a watchdog.