Lietuvos darbo biržos naujienlaiškis  Lietuvos darbo biržos naujienlaiškis
2014 - 2014

Nuo 2013 m. pavasario Lygių galimybių plėtros centras kartu su Socialinės Partnerystės fondu „Magnum Bonum“ vykdo Europos Inte-gracijos fondo (EIF) remiamą projektą “Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrinių kompetencijų ir institucinio bendra-darbiavimo plėtojimas“. Jo tikslas – veiksmingai vykdyti migrantų –trečiųjų šalių piliečių – integracijos politiką remiantis nediskrimi-navimo ir lygių galimybių principais.


Prisegti dokumentai

Organizacijos
VŠĮ "Lygių galimybių plėtros centras"

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai