Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės  Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių politinis dalyvavimas ir rinkimų teisės
2014 - 2015

Migrantų integracijos politikos indekso1 rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, migrantų politinio dalyvavimo galimybės yra mažesnės negu kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Lygiagrečiai suvaržytoms užsieniečių balsavimo teisėms, Lietuvoje, kaip ir kitose Centrinės Europos šalyse, aktyvus imigrantų pilietinis dalyvavimas nėra vertinamas. Nors nuolatiniai gyventojai (ne ES piliečiai) gali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose (šio rodiklio atžvilgiu Lietuva regione pirmauja), laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai negali balsuoti ir būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose.


Prisegti dokumentai

Organizacijos
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai