Trečiųjų šalių piliečių konsultacinės institucijos Lietuvoje  Trečiųjų šalių piliečių konsultacinės institucijos Lietuvoje
2014 - 2015

Siekiant pagerinti sąlygas migrantų politiniam dalyvavimui ir pasivyti tokias Europos Sąjungos valstybes nares kaip Vokietija ar Norvegija, Lietuva turi įgyvendinti tinkamas politikos priemones, užtikrinti rinkimų ir politines laisves, įsteigti konsultacines institucijas imigrantams. MIPEX duomenys (2007 ir 2011 m.) parodė, kad priemonės, kuriomis siekiama skatinti migrantų politinį dalyvavimą Lietuvoje, turi būti gerinamos, ypač lyginant su Lietuvoje įgyvendinamomis pilietiškumo ar kovos su diskriminacija politikos priemonėmis.


Prisegti dokumentai

Organizacijos
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai