Gidas verslo sektoriui / Profesinių sąjungų gidas

Gidas verslo sektoriui / Profesinių sąjungų gidas

2015

Išsivysčiusios ekonomikos šalyse migrantų darbuotojų srautai nuolat didėja. Darbo jėga, kaip ir kapitalas, turi daugiau galimybių judėti, nes mažėja apribojimų. Darbuotojai siekia geresnės gyvenimo kokybės, kaip kad kapitalas pelno galimybių. Išsivysčiusių ekonomikų traukos galią sustiprina didėjanti ryšių technologijų prieiga ir žiniasklaida, formuojanti greitos ir lengvos sėkmės viziją, kurios troškimo nesumažina net griežtinamos nelegalios imigracijos kontrolės priemonės


Baigiamoji konferencija Trečiųjų šalių piliečių integracija: ekonominis aspektas

Baigiamoji konferencija Trečiųjų šalių piliečių integracija: ekonominis aspektas

2015

Lygių galimybių plėtros centras kartu su Socialinės partnerystės fondu Magnum Bonum bei KTU Regioniniu mokslo partku, įgyvendindami projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracija – kelias konkurencingos ir tvarios ekonomikos link“ (projektas finansuojamas iš Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai lėšų) maloniai kviečia Jus, Jūsų įstaigos ir pavaldžių institucijų darbuotojus į sektorinį susitikimą, skirtą pristatyti naujausias migracijos tendencijas, jų poveikį ekonominiams Lietuvos procesams ir aptarti iššūkius, su kuriais susiduriama, siekiant ekonominės trečiųjų šalių piliečių integracijos kokybės. Susitikimo metu taip pat bus pristatyti sėkmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos gidai.


Seminarai „Trečiųjų šalių piliečių darbuotojų integracijos sėkmė įmonėje“ Vilniuje ir Kaune

Seminarai „Trečiųjų šalių piliečių darbuotojų integracijos sėkmė įmonėje“ Vilniuje ir Kaune

2015

Migracija yra neatsiejama nuo šiuolaikinio gyvenimo raidos. Kurdami prielaidas laisvam kapitalo judėjimui, turime pripažinti ir darbo jėgos teises į laisvą judėjimą. Tačiau migrantai nėra tiesiog darbo jėga. Tai žmonės, atvykstantys į mūsų šalį gyventi. Nuo trečiųjų šalių piliečių darbuotojų integracijos sėkmės priklauso ir jų pačių, ir priimančios visuomenės gerovė. Europos šalių patirtis rodo, kad sėkmingai integruoti, o ne asimiliuoti užsieniečiai yra naudingesni ir verslui. Kokios šiuolaikinės migracijos tendencijos stebimos pasaulyje ir Lietuvoje, kokių sprendimo būdų ieškoma, siekiant reguliuoti šiuos srautus ir kokios praktikos diegiamos, siekiant užtikrinti sėkmingą įvairovės valdymą  kalbėsime seminare „Trečiųjų šalių piliečių darbuotojų integracijos sėkmė įmonėje“.


Naujienlaiškiai

Naujienlaiškiai

2015

Projekto naujienlaiškiai


Pranešimai spaudai

Pranešimai spaudai

2014

Įgyvendinant projektą „Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrinių kompetencijų ir institucinio bendradarbiavimo plėtojimas“, pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinę programą, VšĮ „Lygių galimybių plėtros centras“ ir VšĮ „Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM“ tęsia internetinės svetainės www.mipas.lt plėtojimo darbus. Imigracijos ir trečiųjų šalių piliečių integracijos internetinė svetainė www.mipas.lt talpina visą prieinamą informaciją, susijusią su Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių imigracijos bei integracijos procesais. Atsižvelgiant į imigrantų iš ne ES šalių integracijos politikos kūrimo ir įgyvendinimo infrastruktūrą bei skirtingų institucijų vykdomas veiklas, informacija svetainėje skirstoma į šiuos tematinius blokus: EIF finansuojami projektai, projektinė veikla ir moksliniai tyrimai, įstatymai, statistika, gerosios praktikos pavydžių duomenų bazė, naujienos, artimiausi renginiai.