MIPAS mokymų medžiaga


Metai: 2014

Projekto tikslas – didinti migracijos ir trečiųjų šalių piliečių (toliau – TŠP) integracijos politikos vykdytojų ir kitų, su TŠP integracija susijusių asmenų įvairovės valdymo žinias, tarpkultūrinę kompetenciją ir stiprinti įvairių suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemą, skatinančią veiksmingesnę TŠP integraciją.


Prisegti dokumentai

Organizacijos
VŠĮ "Lygių galimybių plėtros centras"

Finansavimo šaltiniai
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Raktažodžiai