Užsieniečiai Lietuvoje

Užsieniečiai Lietuvoje

2015

2015 m. pradžioje, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvoje gyveno 39 980 užsieniečių (užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės) iš 132 pasaulio valstybių. Jų skaičius sudaro 1,37 proc. visų Lietuvos gyventojų.


Migracijos metraštis 2013

Migracijos metraštis 2013

2014

Migracijos metraštis 2013 – jau dešimtasis Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos leidinys, pristatantis plačiajai visuomenei išsamią statistinę informaciją apie migracijos procesus, susijusius su Lietuvos Respublikos piliečiais ir užsieniečiais, Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentų, vizų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimu, kitų užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų sprendimu. Leidinyje taip pat pateikiami svarbiausi 2013 m. įvykiai laisvo asmenų judėjimo, vizų, migracijos, prieglobsčio, pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių ir kelionės dokumentų išdavimo srityse.


Naujausieji pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje

Naujausieji pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje

2014

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia pagrindinius 2014 m. I pusmečio migracijos rodiklius Lietuvos Respublikoje.Šių rodiklių paskelbimo tikslas – supažindinti visuomenę su naujausiais duomenimis apie užsieniečių skaičiaus pokyčius, taip pat pateikti informaciją dokumentų, patvirtinančių arba suteikiančių teisę gyventi užsieniečiams Lietuvos Respublikoje, išdavimo, laisvo asmenų judėjimo, vizų, Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją, leidimų gyventi, prieglobsčio, nelegalios migracijos ir Lietuvos Respublikos pilietybės srityse. 


Pagrindiniai migracijos rodikliai LR

Pagrindiniai migracijos rodikliai LR

2013

Pagrindiniai migracijos rodikliai LR


GYVENTOJŲ MOBILUMAS Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai

GYVENTOJŲ MOBILUMAS Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai

2013

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – surašymas) nustatė
nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičių pagal gimimo ir nuolatinę gyvenamąją vietą vieni metai iki surašymo, pilietybę, ar gyventojai kada nors gyveno užsienyje vienus metus ar ilgiau, gyventojų išvykimo ir grįžimo (ar atvykimo) į Lietuvą priežastis.