Lietuvos migracijos politika trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu: patirtis ir tendencijos

Lietuvos migracijos politika trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu: patirtis ir tendencijos

Lietuvos | 2014

Autoriai analizuoja migracijos politikos sampratą ir identifikuoja pagrindines Lietuvos migracijos politikos priemones. Remiantis atlikta analize, daroma išvada, jog būtina pradėti kurti kryptingą ir nuoseklią, o ne vien trumpalaikiais ekonominiais poreikiais pagrįstą migracijos politiką ir skirti daugiau dėmesio trečiųjų šalių piliečių integracijai.


SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS MIGRANTAMS: POLITIKA IR PRAKTIKA LIETUVOJE

SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS MIGRANTAMS: POLITIKA IR PRAKTIKA LIETUVOJE

Lietuvos | 2014

Viena iš svarbių ateities problemų, su kuria susidurs dauguma ES šalių, yra senstanti visuomenė ir darbo jėgos (kvalifikacijos) neatitikimas rinkos poreikiams. Migracija yra viena iš priemonių šiems iššūkiams spręsti. Šie pokyčiai verčia svarstyti socialinių ir sveikatos paslaugų migrantams iš trečiųjų šalių piliečių klausimus. Šioje studijoje nagrinėjamos trečiųjų šalių piliečių teisinės ir administracinės galimybės gauti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas Lietuvoje


SULAIKYMO IR ALTERNATYVIŲ SULAIKYMUI PRIEMONIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE

SULAIKYMO IR ALTERNATYVIŲ SULAIKYMUI PRIEMONIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE

Lietuvos | 2014

Lietuvoje per metus vidutiniškai 3000 užsieniečių pažeidžia užsieniečių atvykimo, gyvenimo, vykimo tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarką. Už neteisėtą atvykimą ir buvimą Lietuvos Respublikoje kasmet ilgiau nei 48 val. sulaikoma apie 260 užsieniečių. Teismo sprendimu vidutiniškai 38 užsieniečiams per metus skiriamos alternatyvios sulaikymui priemonės


METINĖ POLITIKOS ATASKAITA: MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2013

METINĖ POLITIKOS ATASKAITA: MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2013

Lietuvos | 2014

Šios ataskaitos tikslas – apžvelgti svarbiausius Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politikos pokyčius 2013 metais. Ataskaita paruošta pagal Europos migracijos tinklo (EMN) bendrus reikalavimus, apžvelgiant tas sritis, kuriose per 2013 metus vyko pasikeitimų. Ataskaitoje nagrinėjamos šios migracijos politikos sritys: teisėta ir neteisėta migracija, užsieniečių grąžinimas, prieglobstis, nelydimi nepilnamečiai, kova su prekyba žmonėmis.


Return and Reintegration of Irregular Migrants: Entry Bans Policy and Use of Readmission Agreements in Lithuania

Return and Reintegration of Irregular Migrants: Entry Bans Policy and Use of Readmission Agreements in Lithuania

Lietuvos | 2014

The Study pursues the aim of overviewing the rules for imposing entry bans as applicable in Lithuania and assessing the extent of application of readmission agreements.