SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS MIGRANTAMS: POLITIKA IR PRAKTIKA LIETUVOJE  SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS MIGRANTAMS: POLITIKA IR PRAKTIKA LIETUVOJE
Metai: 2014

Viena iš svarbių ateities problemų, su kuria susidurs dauguma ES šalių, yra senstanti visuomenė ir darbo jėgos (kvalifikacijos) neatitikimas rinkos poreikiams. Migracija yra viena iš priemonių šiems iššūkiams spręsti. Šie pokyčiai verčia svarstyti socialinių ir sveikatos paslaugų migrantams iš trečiųjų šalių piliečių klausimus. Šioje studijoje nagrinėjamos trečiųjų šalių piliečių teisinės ir administracinės galimybės gauti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas Lietuvoje


Nuoroda
Spausti čia

Prisegti dokumentai

Organizacijos
Europos migracijos tinklas

Raktažodžiai