METINĖ POLITIKOS ATASKAITA: MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2013  METINĖ POLITIKOS ATASKAITA: MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2013
Metai: 2014

Šios ataskaitos tikslas – apžvelgti svarbiausius Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politikos pokyčius 2013 metais. Ataskaita paruošta pagal Europos migracijos tinklo (EMN) bendrus reikalavimus, apžvelgiant tas sritis, kuriose per 2013 metus vyko pasikeitimų. Ataskaitoje nagrinėjamos šios migracijos politikos sritys: teisėta ir neteisėta migracija, užsieniečių grąžinimas, prieglobstis, nelydimi nepilnamečiai, kova su prekyba žmonėmis.


Nuoroda
Spausti čia

Prisegti dokumentai

Organizacijos
Europos migracijos tinklas

Raktažodžiai